Region Sjælland

BoStad har i alt 89 ejendomme i Region Sjælland. Ejendommene er placeret i de 2 selskaber Admiral DS 2 ApS samt dets datterselskab Nor Fjor ApS.

De 89 ejendomme har sammenlagt 836 lejemål med et samlet areal på 67.067 m2.

I tabellen nederst på siden er det muligt at se et overblik over fordelingen på byer.

Oversigt over ejendomme

 By Antal ejendomme Areal Lejemål
Ringsted 22 16.009 190
Slagelse 16  11.122 145
Holbæk 14  10.868 146
Næstved 4 10.409 133
Sorø 11  4.746 58
Roskilde 2 1.611 27
Korsør 6 2.534 30
Øvrige 14  9.768 107
Total 89 67.067  836