Nyheder

20. maj 2019

Ny ledelse, nyt navn og bemyndigelse til udvidelse af aktiekapitalen hos et af Danmarks førende, regionale boligselskaber.

Der har i dag været afholdt ekstraordinær generalforsamling i det børsnoterede ejendomsselskab Admiral Capital A/S.

Selskabet traf beslutning om et nyt navn ”BoStad A/S”, ny bestyrelse og bemyndigelse til at udvide aktiekapitalen.

”BoStad A/S – Dit hjem i byen” afspejler selskabets strategi om at være et boligselskab med fokus på
regionale vækstbyer og følgende kernebudskaber:

  • BoStad vil være det bedste regionale boligselskab i Danmark og har flere end 1.000 lejeboliger i attraktive regionale kernebyer.
  • BoStad har mere end 10 års erfaring med udlejning af boligejendomme og benytter denne erfaring til at skabe optimale forhold og en velfungerende hverdag for BoStads lejere.
  • Bostad tror på den fortsatte vækst i det regionale Danmark, og vi vil gerne understøtte væksten med velholdte og attraktive lejeboliger til rimelige priser

April 2019

Selskabet har pr. 1. april 2019 overtaget første etape af rækkehusprojektet i Viborg via selskabet BoStad DS 7 ApS (tidligere Liseborg Plantage ApS). Første etape omfattede 40 rækkehuse, hvoraf 5 var solgt inden overtagelse af selskabet, mens 2 rækkehuse er solgt efter 1. april 2019. Som følge af, at salget af rækkehusene ikke har levet op til forventningerne, har ledelsen besluttet af påbegynde udlejning af husene.

Se meget mere om området og husene her: Møgelparken, Viborg.

Marts 2019

Den 17. januar 2019 afgav CL Denmark ApS et frivilligt købstilbud til aktionærerne i Admiral Capital A/S.

Den 29. marts 2019 kunne CL Denmark meddele det endelige resultat af Købstilbuddet: CL Denmark modtog accept fra aktionærer i Admiral Capital, der repræsenterer 4  mio. A-aktier og 73,3 mio. B-aktier svarende til 58,8% af aktiekapitalen og 67,7% af stemmerne.

Juni 2018

Admiral Capital har solgt ejendommen beliggende Griffenfeldsgade 13 A-B, 2200 København K ligesom datterselskabet Admiral DS 5 ApS, indeholdende ejendommen beliggende Krystalgade 3, 1172 København K, er solgt.

Koncernen har vurderet, at prisniveauet på centralt beliggende ejendomme i København har nået et niveau, hvor det skønnes fordelagtigt for koncernen, at afhænde de pågældende ejendomme.

Salget af ejendommene er i tråd med selskabets strategi og frigør likviditet til selskabets primære investeringsformål.

April 2018

Selskabet, har som et led i strategien om at øge investeringerne i boligsegmentet, investeret i et projekt i Liseborg Plantage i Viborg. Projektet består af opførelse af 78 rækkehuse med et samlet areal på 9.360 m2.

Projektet udføres i to etaper, og opførelsen af husene varetages af selskaberne Liseborg Plantage ApS og Liseborg Plantage 2 ApS. Admiral Capital A/S overtager først projektet, når første etape af opførelsen er tilendebragt – forventeligt primo 2019. Admiral Capital A/S har dermed ingen byggerisiko.

Rækkehusene overtages med henblik på videresalg og salgsprocessen er igangsat.

Januar 2018

Admiral Capital har, som et led i strategien om at nedbringe andelen af erhvervsejendomme, solgt Tigergården, Nørregade 77-79 i Odense. Ejendommen er på lidt over 10.000 m2, hvoraf 80% er erhverv. Ejendommen har været præget af høj tomgang.

Samtidig har Selskabet, som et led i strategien om at øge andelen af boliglejemål, investeret i en byggegrund i Holbæk. Der forventes, at der kan opføres ca. 8.500 m2 boliger med byggestart i 2018. Grunden er placeret i bynært område tæt ved Holbæk Havn.

Oktober 2017

Selskabet har som led i koncernens strategi om at nedbringe andelen af erhvervsejendomme, indgået aftale omkring salg af ejendommene beliggende Stormgade 35, Vester Voldgade 86 og 90, 1552 København V.

Ejendommene blev afhændet til et yield på 1,85% baseret på nuværende leje.

August 2016

Admiral Capital har gennemført en fortegningsemission med et bruttoprovenu på DKK 51,8 mio, svarende til tegning af 39.833.170 stk. B-aktier á nominel DKK 1. Efter registreringen af de nye aktier udgør selskabets aktiekapital nominelt DKK 131.466.144 fordelt på 4.000.000 stk. A-aktier og 127.466.144 stk. B-aktier.

Oktober 2015

Admiral Capital A/S har erhvervet ejendommen beliggende Krystalgade 3, København til en anskaffelsessum på DKK 39 mio. Ejendommen placeres i et nystiftet selskab, Admiral DS 5 ApS, under Admiral Capital Denmark A/S.

December 2014

Admiral Capital flytter ind i nyrenoverede kontorlokaler på Havnegade 4 i Aarhus.