Nyheder

16. december 2019

BoStad ekspanderer i tre regionale kernebyer

BoStad køber fire nybyggede boligejendomme i attraktive Jyske vækstbyer og føjer dermed 46.000 ekstra kvadratmeter til sin portefølje. Udvidelsen markerer BoStads vision for og tro på en fortsat vækst i det regionale Danmark, udtaler BoStads direktør.

BoStad køber ved aftale indgået den 16. december 2019 fire nybyggede boligejendomme i Jylland – to i Silkeborg, en i Kolding og en i Vejle af Birch Ejendomme. Tilsammen tilfører de fire ejendomme 46.000 kvadratmeter til BoStads portefølje.

Siden William Kanta i 2019 tiltrådte som direktør i BoStad, har det været selskabets mål at skalere og højne kvaliteten af boligejendomme, for at sikre et fortsat fokuseret og fremtidssikret dansk regionalt boligselskab med attraktive udlejningsboliger:

Handlen markerer BoStads vision for og tro på en fortsat vækst i det regionale Danmark. Med de fire nye boligejendomme er vi et skridt nærmere vores mål om at fokusere BoStad omkring kvalitetsbolig-udlejningsejendomme i regionale vækstbyer og at blive blandt de bedste regionale bolig-selskaber” fortæller direktør William Kanta.

De nye ejendomme er af højeste kvalitet med energimærke A og opfylder derfor moderne energikrav. Boligerne bliver en del af BoStads kerneejendomme midt i tre af Danmarks mest attraktive regionale vækstbyer, og er købt af udvikleren Birch Ejendomme, der de seneste år har markeret sig ved at bygge kvalitetsudlejningsboliger til store aktører så som bl.a. NIAM, PFA og Koncenton.

Silkeborg, Kolding og Vejle er som regionale kernebyer et centralt marked for BoStad, der med både indtrædelsen af en ny direktør, en ny planlagt vækstplan, vellykket refinansiering og udskiftning i ledelsesniveauet med topprofiler fra henholdsvis Gorrissen Federspiel og Realdania tydeligt har arbejdet målrettet på at gøre porteføljen attraktiv. Et mål som opkøbet af de fire nye ejendomme nu markerer.

FAKTA:

De nye ejendomme i Silkeborg ligger ved Vimmerbyvej og Tegl 4. I Kolding vil de stå klar i området Hviidsminde ca. 2,5 km nord for Kolding centrum, og i Vejle står de nye boliger klar på Kobbelvænget II og III mellem Vejle centrum og Bredballe.

 

15. oktober 2019

 

BoStad har pr. 15. oktober 2019 overtaget anden etape af rækkehusprojektet i Viborg via selskabet BoStad DS 8 ApS (tidligere Liseborg Plantage 2 ApS). Anden etape omfatter 37 rækkehuse, og BoStad ejer nu i alt 70 rækkehuse i området.

Rækkehusenes høje kvalitet og gode beliggenhed gør, at de passer perfekt med BoStads strategi, om at være det bedste regionale boligselskab i Danmark og tilbyde lejeboliger i regionale kernebyer til rimelige priser.

Se meget mere om området og husene her: Møgelparken, Viborg.

2. oktober 2019

Udvidelse af aktiekapitalen og stærk vækstplan hos et af Danmarks førende, regionale boligselskaber.

Bestyrelsen i BoStad A/S traf i dag beslutning om at udnytte bemyndigelsen til at udvide aktiekapitalen med kr. 54,97 mio. samt om en fortsættelse af den iværksatte vækstplan.

30/9 2019 fremlagde selskabet sit årsregnskab 2018-19, der var tilfredsstillende med et forventet overskud. Refinansieringen, udvidelsen af aktiekapitalen, den nye topledelse og en klar strategi lægger i de kommende år fundamentet for selskabets vækst.

”Som ny direktør har skridt nr. 1. været planen om at omdanne selskabet til en økonomisk bæredygtig virksomhed. Kapitalforhøjelsen og refinansieringen i selskabet betyder, at BoStad kan blive et bæredygtigt ejendomsselskab og udvikle boligporteføljen. BoStad har en ambition om at være det foretrukne valg hos lejerne. Refinansieringen og det gode resultat er skridt på vejen til at nå vores mål om at drive en bæredygtig forretning,” siger William Kanta, direktør i BoStad.

For at sikre at kapitaliseringen lever op til de højeste standarder har et af de store revisionshuse beregnet markedskursen for selskabets B-aktier og afgivet en fairness opinion, der bekræfter at tegning er sket til markedskurs.

Refinansieringen bygger på kapital fra hovedaktionæren CL Denmark ApS og visse større B-aktionærer i selskabet i en proces, hvor også andre af selskabets større B-aktionærer har været inviteret til at tegne akti-er.

Det er målet i de kommende år at gøre BoStad til det førende, regionale boligselskab i Danmark. Selskabet har allerede i dag flere end 1.000 lejeboliger i attraktive regionale kernebyer. Selskabet har mange års erfa-ring med udlejning af boligejendomme og sætter nu fokus på optimering og strømlining af porteføljen samt vækst.

FAKTA:

Det Aarhus-baserede ejendomsselskab Admiral Capital skiftede 20/5 2019 navn til BoStad, fik nye ansigter om bestyrelsesbordet og Castelake/CL Denmark ApS som ny hovedaktionær. BoStad vil være det bedste regionale boligselskab i Danmark og har allerede i dag flere end 1.000 lejeboliger i attraktive regionale kernebyer. BoStad har mere end 10 års erfaring med udlejning af boligejendomme.

30. september 2019

BoStad fremlægger stærkt årsregnskab

BoStads årsregnskab 2018-19 er tilfredsstillende med et forventet overskud. Det nye ejerskab, den nye topledelse og en klar strategi lægger fundamentet for vækst i de kommende år.

Årets regnskab er fuldt tilfredsstillende og danner grundlag, der gør det muligt at fortsætte virksomhedens planlagte strategi mod strømlining af den eksisterende portefølje og øget vækst.
Det er målet i de kommende år at gøre BoStad til det førende, regionale boligselskab i Danmark. Selskabet har allerede i dag flere end 1.000 lejeboliger i attraktive regionale kernebyer. Selskabet har mange års erfa-ring med udlejning af boligejendomme og sætter nu fokus på optimering og strømlining af porteføljen samt vækst.

I 2019 har selskabet fået nyt navn, nye ansigter om bestyrelsesbordet og ny ledelse, der skal implementere selskabets strategi, mens der skal investeres i ejendomsporteføljen og satses på projektudvikling.

”Årets resultat er absolut tilfredsstillende. Vi har en ambition om at være det foretrukne valg hos lejerne. Det gode resultat og det nye forslag til generalforsamlingen om at give bestyrelsen i BoStad mulighed for at optage konvertible lån fra selskabets aktionærer på op til 250 millioner kr. er skridt på vejen til det at nå vores mål om at drive en bæredygtig, strømlinet og voksende forretning,” siger William Kanta, direktør i BoStad.

Med et stærkt og fremadrettet årsregnskab fortsætter udviklingen af porteføljen og vækstambitioner i det regionale Danmark gennem dels opkøb af boligejendomme i mellemstore danske byer, dels udvikling af de nuværende ejendomme i porteføljen.

20. maj 2019

Ny ledelse, nyt navn og bemyndigelse til udvidelse af aktiekapitalen hos et af Danmarks førende, regionale boligselskaber.

Der har i dag været afholdt ekstraordinær generalforsamling i det børsnoterede ejendomsselskab Admiral Capital A/S.

Selskabet traf beslutning om et nyt navn ”BoStad A/S”, ny bestyrelse og bemyndigelse til at udvide aktiekapitalen.

”BoStad A/S – Dit hjem i byen” afspejler selskabets strategi om at være et boligselskab med fokus på
regionale vækstbyer og følgende kernebudskaber:

  • BoStad vil være det bedste regionale boligselskab i Danmark og har flere end 1.000 lejeboliger i attraktive regionale kernebyer.
  • BoStad har mere end 10 års erfaring med udlejning af boligejendomme og benytter denne erfaring til at skabe optimale forhold og en velfungerende hverdag for BoStads lejere.
  • Bostad tror på den fortsatte vækst i det regionale Danmark, og vi vil gerne understøtte væksten med velholdte og attraktive lejeboliger til rimelige priser

April 2019

Selskabet har pr. 1. april 2019 overtaget første etape af rækkehusprojektet i Viborg via selskabet BoStad DS 7 ApS (tidligere Liseborg Plantage ApS). Første etape omfattede 40 rækkehuse, hvoraf 5 var solgt inden overtagelse af selskabet, mens 2 rækkehuse er solgt efter 1. april 2019. Som følge af, at salget af rækkehusene ikke har levet op til forventningerne, har ledelsen besluttet af påbegynde udlejning af husene.

Se meget mere om området og husene her: Møgelparken, Viborg.

Marts 2019

Den 17. januar 2019 afgav CL Denmark ApS et frivilligt købstilbud til aktionærerne i Admiral Capital A/S.

Den 29. marts 2019 kunne CL Denmark meddele det endelige resultat af Købstilbuddet: CL Denmark modtog accept fra aktionærer i Admiral Capital, der repræsenterer 4  mio. A-aktier og 73,3 mio. B-aktier svarende til 58,8% af aktiekapitalen og 67,7% af stemmerne.