Koncernoversigt

BoStad A/S ejer i dag 106 ejendomme og en byggegrund fordelt på 9 forskellige datterselskaber. (Opdateret ultimo oktober 2019)

  • Hovedvejen 9, 2600 Glostrup ApS består af en erhvervsejendom beliggende i Glostrup.
  • BoStad DS 1 ApS omfattende 6 ejendomme samt dets datterselskab Beringshave ApS med 8 ejendomme, i alt 14 ejendomme. Porteføljen i BoStad DS 1 ApS består af erhvervsejendomme, mens porteføljen i Beringshave ApS består af beboelses- og erhvervsejendomme med beliggenhed i mellemstore byer i Danmark.
  • BoStad DS 2 ApS omfattende 74 ejendomme samt dets datterselskab Nor Fjor ApS, der besidder 15 ejendomme. Porteføljerne i BoStad DS 2 ApS og Nor Fjor ApS består primært af beboelsesejendomme beliggende i mellemstore byer på Sjælland.
  • BoStad DS 4 ApS ejer en kontor- og logistik ejendom i Aarhus samt en erhvervsejendom i Vejle.
  • BoStad DS 6 ApS omfattende 1 byggegrund. BoStad DS 6 ApS er tilkøbt pr. 1. december 2017 og omfatter en byggegrund ved Holbæk Havn, hvorpå der skal opføres boliger.
  • BoStad DS 7 ApS omfattende 33 rækkehuse i Liseborg, Viborg.
  • BoStad DS 8 ApS omfattende 37 rækkehuse i Liseborg, Viborg.