Strategi

Vision

At være det bedste regionale boligselskab i Danmark, som er værdsat af lejere, aktionærer og långivere.

Mission

At tilbyde attraktive  og velholdte boligejendomme i regionale vækstbyer til en fair pris.

5-årig strategi

BoStads strategi og målsætning for de kommende 5 år, har fokus på at øge selskabets muligheder for vækst, styrke kompetencerne og fremtidssikre selskabet.

Den igangværende proces med at strømline den eksisterende ejendomsportefølje fortsætter.

BoStad ønsker at reducere risikoen i porteføljen, hvilket forventes gennemført ved frasalg af udvalgte erhvervsejendomme, samt frasalg af boligejendomme udenfor det geografiske kerneområde.

BoStad vil vækste gennem opkøb af boligejendomme i mellemstore danske byer, hvor der er en forventning om vækst i indbyggertallet over de kommende år, men også igennem udvikling af de nuværende ejendomme i porteføljen.